Huskurer från år 1883 för att återbringa håret att växa och bota skallighet

medel mot skallighet

Det känns som att jag sitter på en källa av outsinlig kunskap och visdom i och med att jag hittade boken Fråga mig om allting, oumbärlig handbok för alla menniskor från år 1883 på ett antikvariat förra hösten.

Tidigare har vi bland annat fått ta del av bland annat hjälpmedel mot fetma och äktenskapsråd från samma bok. Men så finns här också totalt 2107 regler och tips att ta del av.

huskurer från 1800-talet
Boken ”Fråga mig om allting: Oumbärlig handbok för alla menniskor” från år 1883.

Idag är det dags för ett tips som är alltför värdefullt för att hemlighålla från den stora skara av gentlemän som lider av tunnhårighet. I boken utlovar man nämligen fungerande huskurer för den som lider att tilltagande tunnhårighet på grund av sjukdom eller ålder och alltså önskar få håret att växa tillbaka.

Även mot skallighet och förebyggande av skallighet finns mer avancerade huskurer att ta del av.

Nedan är dessa, enligt boken så verkningsfulla huskurerna:

1521. Medel att åter bringa håret att växa, då det fallit utaf efter sjukdomar eller af ålder. Hufvudet ingnides der så erfordras med lök, och genom dess retande verkan återfår skinnet sin spänstighet och nytt hår frambringas. Då det nya håret börjar växa, kan olja af myrtenbär användas, ehuru dess verkan kanske ej fullt motsvarar sitt rykte. Båda dessa medel äro billiga och fullkomligt oskadliga, der de ej göra nytta, och således mycket att föredraga framför de andra, obekanta hjelpmedel, som öfver allt utbjudas härför.

1522. Medel mot skallighet. Dekokt på buxbom. Fyra händer fulla med blad och stjelkar af vanlig buxbom kokas i lyckt kärl med 60 tum vatten 1/4 timme och få sedan stå i en väl öfvertäckt lerkruka, 10 timmar eller mera, silas och blandas med 10 ort eau-de-cologne eller lavendelvatten för att det skall hålla sig bättre. Hufvudet tvättas varje morgon med dekokten.

1523. Att bota och förkomma skallighet. 15 ort eau-de-cologne, 1 ort tinktur af spansk fluga, rosmarinolja, 10 droppar af hvarje. Ingnides på de skalliga delarne af hufvudet hvarje afton.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *