Konsten att gå sin egen väg här i livet

våga gå din egen väg i livet

Hur många är det egentligen som har modet att gå sin egen väg här i livet? Modet att våga stå emot de åsikter som finns i samhället om hur man borde vara och hur man borde leva för att klassas som normal?

Vi är alla i hög grad påverkade av människor runtomkring oss, oavsett om vi vill erkänna det för andra eller inte. Många gånger kan det även vara svårt att erkänna det för sig själv. Man vill både inför andra och sig själv verka starkare än vad man egentligen är.

Tänk igenom alla de vanor och rutiner som vi har dagligen. I hur hög grad påverkas vi egentligen av andras åsikter och det som vi tror att andra tycker om vårt beteende och våra planer inför framtiden?

Vi söker bekräftelse för våra beslut

Ofta söker vi människor efter bekräftelse i vår omgivning innan vi gör några beslut för framtiden. Särskilt tydligt blir det när vi står inför stora beslut i livet, som t.ex. investeringar, bostadsköp eller startande av ett företag.

I dessa sammanhang kan andras stöd och åsikter vara av avgörande betydelse för om vi vågar ta steget eller inte.

Det känns helt enkelt bra att kunna dela med sig av sina idéer och få bekräftelse för att vi tänker rätt.

Det är alltid bra att tänka igenom allt ordentligt innan du gör dina beslut. Det som alla dock bör vara medvetna om när de tar del av andras åsikter är att alla har sina egna orsaker till dessa.

Alla har sina egna orsaker till åsikter

Ibland kan det handla om egna erfarenheter av misslyckanden. Ibland kan det bara vara så enkelt som att de själva är rädda för att ta risker och därför har en inbyggd misstro mot allt som är nytt och främmande för dem.

I många fall verkar det också som att människor har en stark tro på att allt av värde redan är upptäckt och att det därför är lönlöst att ens försöka. I dessa fall inverkar med stor säkerhet också omgivningens förutfattade meningar gällande andra in.

Speciellt då det gäller personer vi känner vill  kan det vara svårt att göra sig bekväm med tanke att de har flera talanger än vad vi är bekanta med. Det är ju så enkelt att generalisera och placera in människor i olika fack utifrån det vi känner till om vissa personer.

I teorin är allt så enkelt

Det gäller alltså att vara medveten om att inte alla i din omgivning nödvändigtvis är positivt inställda till förändringar. I vissa fall kan de ha helt rätt. Men det gäller att vara medveten om verkligheten.

Hur skall vi då på bästa sätt kunna ta egna förnuftiga beslut i en sådan omgivning? Hur kan man bli en person som har förmågan att lita på sitt eget omdöme och bli en person som har modet att gå sin egen väg och följa sina drömmar här i livet?

Det låter alltid så enkelt när vi så gott som all inspirationslitteratur läser om vikten av att tro på sig själv. Det är självklart att detta är enda vägen om man vill nå någonstans, men i de flesta fall glömmer man berätta om att verkligheten är betydligt mer komplex än så.

I teorin är allt så enkelt. I verkligheten finns det nästan alltid någon person i din närhet som påverkas av förändringarna. Hur gör du om du inte har rätt stöd hos dessa personer?

En bra sak att hålla i minnet innan du delger andra dina planer är att försöka lära lägga dig in i andra personers situation. Vem är egentligen kvalificerade att uttala sig om dig och dina planer? Hur bra känner personerna dig och hur intresserade är de egentligen av att du skall lyckas? Men framförallt, hur bra känner personerna dig och dina innersta önskningar i livet?

Omge dig av rätt personer

Ofta rådgör vi med helt fel personer. De vi egentligen skall söka oss till är människor med samma nyfikenhet på livet och som lyckats inom de områden där vi själva vill lyckas.

Att omge sig med personer som endast söker efter fel och problem hos andra är inget att rekommendera. Detta gäller oavsett om det är ens egna idéer och planer som de kritiserar eller om det är andras.

Vi märker rätt snabbt om det är fel i inställningen hos vissa personer. Många har en negativ grundsyn på det mesta i livet och gillar att söka fel hos andra och samhället. De gillar att påpeka fel hos andra, utan att någonsin ta sig en titt i spegeln.

I dessa sammanhang rekommenderas starkt att du söker dig en ny umgängeskrets eftersom vi snabbt blir ett genomsnitt av de vi umgås med.

Självklart skall man kritiskt granska sina egna idéer och försöka se på dessa så realistiskt som det bara är möjligt. Men ofta har storslagna drömmar en tendens att slå igenom om vi verkligen brinner för dessa och ger idéerna tillräckligt med tid och omsorg. Det handlar om engagemang, självtillit och ett brinnande intresse för det du håller på med.

Våga lita på eget förnuft

Som avslutning har vi ännu ett tips då det handlar om att gå sin egen väg och att hantera andra personers åsikter. Har du någonsin undrat över varför det oftast är de personer med minst kunskap och minst insyn i olika ärenden som verkar vara de mest kritiska?

När man tänker på det lite närmare är det kanske inte så märkligt. Som vi nämnde ovan finns det personer som är fullt sysselsatta med att påpeka hur andra borde leva sina liv. Utmärkande för dessa personer är deras brist på eget engagemang inom viktiga frågor. De saknar ofta viljan att ta itu med sig själva och sina liv.

De personer som fyller sina liv med tillräckligt många intressanta aktiviteter och är fullt sysselsatta med att uppfylla sina egna drömmar har helt enkelt inte tid att kritisera andra människor. Dessutom är dessa personer fullt medvetna om hur mycket jobb det ligger bakom all framgång här i livet.

Studera förebilder

Nästa gång ni ser en framgångsrik person, gör det till en vana att istället för att fokusera på vad denna person är idag, fokusera på vad de personerna gjort för att komma dit. Vad har de gjort rätt för att lyckas? Vilka egenskaper har gjort att de lyckats? Hur har de förädlat dessa? Vad har de offrat under resans gång?

Det kan också vara en bra idé att försöka ta reda på vilka motgångar de personerna mött på under resans gång. Många framgångsrika personers liv finns väldokumenterade i såväl biografier och på olika videon. Ta gärna en koll på Youtube-kanalen Goalcast om ni vill ha inspiration i detta hänseende.

För att lyckas nå dina drömmar måste du våga gå din egen väg i livet. I slutändan är du ändå själv ansvarig för alla beslut som du gör och därför kan du inte förlita dig på vad andra tycker och tänker om dig. Du måste ha styrkan att själv ta de beslut som leder dig rätt väg.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *