Läsvärda gratisböcker-del 2

Vi har kommit till del två av serien läsvärda gratisböcker. Det nya året har just börjat och eftersom många inför ett nytt år finner orsaker till att rannsaka sig själva och sitt leverne bjuder vi denna gång på några tips över bland annat tidshantering till olika lekar man kan sysselsätta sig med under sin fritid.

Böckerna öppnas i skild flik när man klickar på rubrikerna.

1. The Way to Wealth -Benjamin Franklin (1758)

The Way to Wealth är en sammanställning av råd och ordspråk som mellan år 1732 och 1758 regelbundet publicerades i Poor Richard’s Almanack av Benjamin Franklin under pseudonymen ”Richard Saunders”. Framförallt berörs ämnen som arbetsetik och sparsamhet i verket. Typiska fraser som används i verket som är i flitig användning än idag är t.ex. ”There are no gains, without pains” och ”One today is worth two tomorrows”.

2. How to Live on Twenty-Four Hours a Day –Arnol Bennett (1910)

[pullquote]…without the power to concentrate—that is to say, without the power to dictate to the brain its task and to ensure obedience—true life is impossible. Mind control is the first element of a full existence.[/pullquote]

Känns det som att tiden runnit iväg alltför snabbt under år 2013? I samband med övergången till ett nytt år lägger säkert många upp som målsättning att hinna med mycket mer än under tidigare år.

I denna bok finns några tips för hur man klarar sig på de 24 timmar som finns tillgängligt under ett dygn. Även om boken är skriven för drygt 100 år sedan är många av tipsen ännu högst aktuella. De grundläggande mänskliga behoven är ju trots allt likadana som för 100 år sedan, även om det mesta omkring oss förändrats.

Speciellt tips kring hur man fokuserar på det väsentliga och åsikterna om morgonrutiner och hur man genom dessa förlänger sitt dygn finner jag mycket läsvärda. Boken är kort så den är väl värd att lägga drygt en halvtimme på för lite inspiration gällande hur man effektiverar sin tidsanvändning.

3. The Power of Concentration –Theron Q. Dumont

[pullquote]If a person does not have energy, both mental and physical, he must develop it. If he has energy which he cannot direct and hold to a point he must learn to do so. A man may be very capable, but, unless he Wills to control his abilities, they will not do him any good[/pullquote]

Som en fortsättning på tidigare bok lämpar det sig väl att fortsätta med detta inspirerande verk om kraften i att koncentrera sig.

Som de flesta säkert vet är förmågan att fokusera på rätt saker en av förutsättningarna för tidshantering och i förlängningen även hur man lyckas med sina målsättningar.

Boken är uppbyggd i 20 kapitel där det beskrivs på vilket sätt och i vilka sammanhang ett fokuserat leverne och koncentration kan hjälpa en i livet. Vissa av åsikterna är rätt starka och jag kan inte säga att jag håller med om samtliga av dem, men som inspiration är denna bok en sällsynt skatt bland böcker.

4. Autobiography of Andrew Carnegie (1920)

Bra självbiografier som är berättade på ett trovärdigt och ärligt sätt kan vara en källa för både inspiration och visdom. Andrew Carnegie är en av de absolut rikaste männen som levt på denna planet, men ändå rätt okänd för den stora allmänheten. Hans nettoförmögenhet när den var som störst sägs inflationsjusterat ha uppgått till 310 miljarder dollar. Om ni inte känner till Carnegie sedan tidigare kan det vara bra att börja med att läsa mer om hans liv på Wikipedia innan ni ger er in på boken.

5. Every Boy’s book: A Complete Encyclopedia of Sports and Amusements –Edmund Routledge (1869)

Dagens generationer och framförallt de barn som nu växer upp har kritiserats för att röra på sig för lite och för sin brist på fantasi när det gäller att hitta på lekar utomhus. Playstation och motsvarande tv-spel har ersatt många av de lekar som man tidigare sysselsatte sig med på fritiden. Därför är det inte speciellt förvånande att de som nu växer upp har betydligt sämre kondition än tidigare generationers ungdomar.

För de som önskar förändring på den fronten utgör ovan nämnda bok en utmärkt inspirationskälla för olika lekar och idrottsgrenar som man sysselsätta sig med. Boken är rik på illustrationer och instruktioner på idrottsgrenar och lekar allt från mer traditionella utelekar till hur man gör sin egen elektriska apparat.

Källa: National Library of Australia

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *