Ny, annorlunda bok med Paris som tema

Författaren Anita Limare är i och med boken Kokotternas Paris ute med sin tredje bok med den romantiska staden Paris som tema. Anita Limare kom redan som 20-åring till Paris och har under decennier bott, studerat och arbetat där för Sveriges Radio och som frilansjournalist för Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. 

Numera är Limare bosatt i Stockholm, där hon varit anställd vid Sveriges Television som producent, programinköpare samt medarbetare på SVT Drama. 

Kokotternas Paris

Kokotterna var kärlekshandelns äventyrerskor som agerade på en rå marknad, många gånger romantiserad i litteraturen, musiken och teatern. Här skildras levande och initierat cirka hundra år av detta Parisliv, som klingade bort under 1920-talet.

”Kokotterna och i än högre grad kurtisanerna var de mest eftertraktade varorna på kärleksmarknaden. Utan skrupler ruinerade de efter bästa förmåga sina kunder. Inom aristokratin och det rika borgerskapet var det status att ha och ruinera sig på en mätress”, skriver Anita Limare rakt på sak i denna annorlunda historia om Paris på 1800-talet.

Men de levde också i en egen klassvärld, från de mest utsatta, utstötta, misshandlade på gatan i fattiga kvarter upp till aristokraternas och t.o.m. kejsarens salonger. Men även om sexmarknaden blomstrade så var den konjunkturkänslig och svängde i takt med börsens upp- och nedgång, åtminstone ifråga om de högre kretsarnas demimonder. Teatrarna spelade alltid en viktig roll i spelet/affärerna.

Anita Limare har tidigare utgivit två böcker med anknytning till staden, Paris Retro om boulevardernas stad och Kommissarie Maigrets Paris.

kokotternas paris

Boken Kokotternas Paris – Det galanta Parislivet och dubbelmoralen.

paris retro

Den första boken som Anita Limare skrev går under namnet Paris Retro och utkom år 2011. I denna får man följa med till Balzacs, Zolas, Sues och Sands myllrande stad i denna levande och roande skildring av 1800-talets Paris.  I sju essäer förenar Limare dåtid och nutid, gamla fotografier med nytagna.

Förutom ovan nämnda personer möter vi även de prostituerade: hur många var dessa kvinnor, vilka var de? Från den enkla gatflickan till kokotten i de fina salongerna.

Här skildras passagernas Paris, de sammanbindande smala gallerior som under ett antal decennier samlade småbutiker, småcaféer och smårestauranger till dessa överbyggda förbindelser mellan kvarter. Och här skildras baron Haussmans gigantiska omdaning av Paris med de breda boulevardernas tillkomst och de gigantiska rivningar som detta krävde. Kvarter revs, invånarna jagades bort. Ofrånkomligt i varje skildring av staden är modet och dess uttryck. Lika naturligt får läsaren ta del av det Paris som roar sig med teater, revy och vaudeville.

Resultatet är en kärleksfull skildring av en älskad stad, levandegjord genom ett rikt bildmaterial och många talande citat.

Kommissarie Maigrets paris

Limares andra bok Kommissarie Maigrets Paris utkom 2014 och är en annorlunda Parisbok om den berömde kommissarie Maigret. Ett 60-tal av Maigretböckerna har översatts till svenska. Detta är en efterlängtad bok för Parisvänner och Maigretläsare i alla åldrar.

Maigrets miljö utgjordes av Paris dimmiga kajer, förfallna industrikvarter, barer och vindoftande hak i de centrala delarna av Paris. Han kände staden som sin egen ficka. Anita Limare färdas i kommissariens spår, går i hans gränder, återbesöker hans krogar och brottsplatser. Hon skildrar Paris då och nu, författaren Simenons, Maigrets och sitt eget Paris.

Maigret var psykologins mästare, problemlösaren, mer intresserad av människan bakom brottet än i brottslingen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *