Om att utnyttja möjligheter

Nuförtiden hör man ofta människor beklaga sig över att de inte erbjuds några möjligheter här i samhället. Ofta handlar det om bristen på möjligheter gällande jobb inom ens intresseområden eller bara annars bristande framtidsutsikter när omvärlden inte verkar vilja erbjuda oss det vi vill ha.

Detta är inget nytt. Redan i många av de böcker inom självutveckling som jag ibland gillar att läsa från tidigt 1900-tal finns nämnt många av dessa typiska problem bland dåtidens människor. Då liksom nu är det dock samma principer som gäller när det handlar om förmågan att kunna se möjligheterna och greppa tag i dessa. Det handlar om att förbereda sig, vara proaktiv och alert för att kunna veta när en verklig möjlighet dyker upp.

En person som jag gärna citerar i dessa sammanhang är Bertie Charles Forbes, som jag skrivit om tidigare här på bloggen. Han var alltså grundaren till tidskriften Forbes och en framstående författare som skrev många läsvärda verk inom personlig utveckling under sin livstid. Genom sitt samarbete med många av dåtidens mest framstående affärsmän lyckades han urskilja många av de framgångsfaktorer som utmärkte dessa människor.

En av dessa framgångsfaktorer är förmågan att ta vara på de möjligheter som finns. Nedan är de maximer (motton) fritt översatta som han börjar med i kapitlet Opportunity i hans mästerverk Keys to Success – Personal Efficiency från 1918:

Ignoransen är blind. Den blinda kan inte se möjligheterna.

Förbered dig på att se möjligheter. Kunskap tänds.

Mediokra män väntar på att möjligheterna skall komma till dem.

Starka, duktiga och alerta män ser till att utnyttja möjligheter.

De smartaste skapar möjligheter.

Möjligheterna gynnar ingen som inte förberett sig på att ta vara på och utnyttja dessa.

Möjligheter gynnar de värdiga och skyr de ovärdiga.

Förbered dig på att gripa tag i möjligheterna och sannolikheten är stor att dessa kommer till dig.

Möjligheterna är inte så nyckfulla, godtyckliga och oresonliga som vissa utger dem för att vara.

Möjligheter skyr den inaktive och ignoranta. Stora män utbildar sig i att se, gripa tag i, forma och bemästra de möjligheter som erbjuds.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *