Nycklar till framgång-B.C. Forbes

De flesta känner säkert till den amerikanska tidsskriften Forbes (Forbes Magazine). Forbes årliga sammanställning över världens miljardärer som på egen hand skapat sin förmögenhet är något som varje år citeras i tidningar världen över. Personen bakom själva tidningen är dock mer obekant för de flesta.

Forbes publicerades för första gången 1917 av B.C. Forbes. Bertie Charles Forbes (1880-1954) var en skotsk författare och journalist som föddes i New Deer i Skottland. Efter att både ha studerat och jobbat i sitt hemland, samt jobbat en tid hos en tidning i Sydafrika, emigrerade han till New York i USA år 1904. Där jobbade han som skribent och ekonomiredaktör för tidningar som Journal of Commerce och New York American innan han grundade Forbes Magazine år 1917. Där jobbade han som chefredaktör fram till sin död år 1954.

Forbes skrev också några böcker under sin livstid. De flesta av dessa böcker berör ämnen som personlig utveckling och inspiration. Av de böckerna finns följande att läsa gratis på nätet:

Av dessa böcker väljer jag idag att fokusera på boken Keys to Success-Personal Efficiency. Jag har tidigare skrivit om bland annat Benjamin Franklin och James Samuel Knox verktyg för personlig utveckling. Även i denna bok börjar Forbes med ett schema för självanalys. Enligt Forbes är det första steget mot effektivitet att man gör en grundlig kontroll över sina personliga egenskaper till exempel enligt schemat nedan.

PicsArt_1418804124314

Han benämner orden längst till vänster som ”Keys to Success” alltså nycklar till framgång på det personliga planet. I den första kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark i och som man använder sig av regelbundet i sitt jobb. I den andra kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark på, men som man inte har möjlighet att använda sig av regelbundet i sitt jobb. Den tredje kolumnen kryssar man i ifall man är osäker över sina färdigheter inom området.

Den första kolumnen efter den första dubbellinjen kryssar man i ifall man anser sig speciellt svag inom ett område. Den andra kolumnen kryssas i ifall man anser sig svag inom ett område, men att denna egenskap inte har någon större betydelse inom det yrke man nu befinner sig eller där man vill vara i framtiden.

Efter den sista dubbellinjen kryssar man sedan i ifall man nått en nivå där man anser sig nöjd med en egenskap, ifall man ännu jobbar på egenskapen eller ifall det är möjligt att kompensera för egenskapen på ett annat sätt.

Det är inte så enkelt att veta vad som menas med de olika egenskaperna endast utifrån orden i schemat. Därför föreslår jag att man går in och läser vad som menas med egenskaperna i boken ifall man är intresserad, eftersom Forbes går igenom samtliga egenskaper och deras betydelse i detalj i boken.

En annan av de böcker som B.C. Forbes skrivit som jag är speciellt förtjust i är Forbes Epigrams. En av de rutiner som hjälpt mig mycket personligen för att hitta motivation i jobbet och för den personliga utvecklingen är att skriva ner olika affirmationer i en anteckningsbok över saker som är viktiga för mig.

Det är ett ytterst kraftfullt sätt att medvetandegöra sina principer och det som känns viktigt för en på daglig basis. Några exempel på affirmationer från boken som jag kunde tänka mig att använda mig av i min inspirationsbok:

”Think not of yourself as ”the architect of your career” but as the sculptor. Expect to have to do a lot of hard hammering and chiselling and scraping and polishing.”

”The longer you gaze at an obstacle the bigger it becomes.”

”How you fill your mind determines very largely how you will fill your pocket.”

”The raw material of success is thought.”

”A success recipe; Study, think, work.”

”Really big men love to lock arms with difficulties that would floor weaklings. They find joy in heroic effort.”

”Life is a gamble, Yes, but at least you play your own cards.”

”Don’t just float or you’ll sink.”

journal 9

journal 8

 

Anteckningsblock från Barnes & Noble 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *