Överflödsförordning från år 1766

Gustav III och hans bröder
Gustav III och hans bröder efter målning av Alexander Roslin

I dagens läge finns alla möjliga förordningar och skatter som vi påverkas av i våra vardagliga liv. Frågan är ändå om inte de överflödsförordningar som utfärdades i Sverige under 1600- och 1700-talet var att ta det steget längre då det gällde att påverka människornas konsumtion av varor och tjänster.

Överflödsförordningar var lagar som reglerade import, export och bruk av vissa varor och som var vanliga i Europa under denna tidsera. Detta var mer eller mindre som en form av lyxskatt – men här fanns också reglerat vad som ansågs passande gällande samhällsklasser. Icke adliga personer fick t.ex. inte bära siden.

Överflödsförordningar i Sverige

I Sverige utfärdades flera överflödsförordningar under 1600- och 1700-talet där man försökte begränsa lyxkonsumtion. Förutom siden, var kaffe och choklad exempel på varor som drabbades. Eftersom överflödesförordningarna reglerade dyrbara varor innehöll förordningarna ofta bestämmelser kring klädedräkten.

Här är ett utdra från den allra första överflödsförordningen i Sverige som publicerades 17 maj 1575. 

”Öpie Bref till Borgmestere och Rådh uthi Stockholm ets. att ingen oädel Qwinnsperson må bruka sammets mössor, sammets Tröjor eller Kiortlar. Item om Borgarebruders prydning.”

Under 1600-talet utkom tio överflödsförordningar av olika stränghet. I 1664 års överflödsforordning förbjöds exempelvis att bruden på ett bröllop klädde sig i kläder och smycken som användes av högre stånd.

Under 1700-talet blev motiveringen bakom överflödsförordningarna mer av ekonomisk art. Här är ett exempel från överflödsförordningen från 1711:

”Den som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sitt Hus, betalar Två Daler Silfvermynt utan åtskillnad.”

1766 års överflödsförordning i Sverige

1766 års överflödsförordning var den mest kända och samtidigt mest omfattande av de svenska överflödsförordningarna. Ingen av de totalt 58 överflödsförordningar som infördes mellan 1720 och 1794 var mer restriktiv än 1766 års version.

Här förbjöds helt import av kaffe, choklad, arrak, punsch, likörer och luktvatten. Användning av tråd- och silkesspetsar och även i stor utsträckning sidentyg förbjöds.

Ingen under trettio år fick hålla eget ekipage och det blev helt förbjudet att ha egen ”löpare” eller privat hårfrisör. 1766 års förordning innehöll också en gradering både efter samhällsklasser och ålder. Soldater, drängar och deras jämlikar förbjöds t. ex. att använda manschetter och fickur. Man skulle även ha fyllt 21 år för att tillåtas använda tobak. 

Resultatet?

Hur gick det då med alla dessa förbudsförordningar? Gustav III upphävde alla överflödsförordningar redan år 1771. Efter hans död infördes dock igen den mycket impopulära 1794 års överflödsförordning. Impopulär eftersom denna helt förbjöd kaffe.

Denna avskaffades ännu rekordsnabbt år 1796, och blev samtidigt den sista överflödsförordning som infördes i Sverige.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *