Överlevnadsguide för nya tider

Världen kan vara en rätt skrämmande plats nuförtiden för den som inte tycker om förändringar. Förändringarna sker dessutom exponentiellt nuförtiden, vilket innebär att dessa sker i en allt snabbare takt som gör att vi människor har allt svårare att hänga med.

Även företag som inte i tillräckligt snabb takt förmår svara mot framtida behov blir utslagna, oavsett hur framgångsrika de är i nuläget. Hur gör man då för att hänga med och utvecklas i en omvärld som kännetecknas av förändringarnas allt snabbare vingslag?

Oavsett hur man försöker är det naturligtvis omöjligt att förutse vad som kommer att hända i framtiden. Det man dock kan göra är det samma som alltid gällt genom mänsklig historia, att förbereda sig väl, vara proaktiv och inte vänta på att samhället skall servera livets gåvor till en på silverfat.

Många lever i villfarelsen om att talangen kommer att leda en till framgång och att den som inte har någon speciell talang är mer eller mindre beroende av sin omgivning för att klara sig. Det är ett misstag att tro detta av många olika orsaker. Det är klart att vissa har mera färdigheter än andra för att göra vissa saker, men ofta beror dessa färdigheter på en långvarigt intresse och övande. Var gränserna mellan naturlig talang och intresse går är i de flesta fall omöjligt att säga.

I boken Grit: The Power of Passion and Perseverance använder sig psykologiprofessor Angela Duckworth av två formler för hur man når framgång; Talent+Effort=Skill och Skill+Effort=Achievement. Dessa enkla formler kan verka självklara, men skall inte underskattas. Det behöver finnas ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet och ett inre driv att inte ge upp vid motgångar.

Uthålligheten kan utvecklas genom att för det första hitta sin passion i livet, hitta sina personliga skäl till att vilja jobba för framgång och att se misslyckanden som ett tillfälle att lära sig på resan mot målsättningarna. Dessa är avgörande faktorer för att nå framgång oavsett vilka mål man har. Karaktär och uthållighet är enligt Duckworth det som särskiljer de framgångsrika, oavsett inom vilket område man jobbar.

Det handlar om att utveckla sina rutiner och intressen både inifrån sig själv och i samverkan med sin omgivning. Om man börjar från sig själv är det första steget alltså att lära känna vad man brinner för och sedan våga satsa på detta och sedan i samverkan med andra navigera genom tillvaron.

Här följer några tidlösa råd för hur man bättre kan klara sig i en omgivning fylld av snabba förändringar.

1. Planera och få ordning på rutinerna

I ett tidigare inlägg redogjorde jag för några verktyg som man kan använda sig av för att få ordning på sina rutiner och planera sin väg till framgång. Det handlar alltså om att vara proaktiv och med utgångspunkt från sina intressen göra upp en ”action plan” utgående från dessa. Att planera sina dagar utifrån vilken tid på dygnet man fungerar som bäst och utifrån sin livssituation man befinner sig i är goda råd att bära med sig. Det viktigaste är ändå att det finns någon typ av plan för hur man skall nå sina målsättningar och inte låta andra bestämma ens eget livsöde.

2. Ta reda på dina styrkor och utveckla dessa

Alltför ofta fokuseras det i samhället på de svagheter man har istället för att tänka på de styrkor som man faktiskt besitter. Alla har något de är bra på och i samhället finns det alltid en plats för just dina färdigheter. Om du verkligen brinner för något speciellt kommer vissa svagheter i din personlighet inte att hindra dig på din väg. Man hittar alltid vägar till att antingen förbigå eller på naturlig väg utveckla dessa svagheter.

3. Lyssna inte för mycket på andra

Då det gäller umgänget med andra människor är det viktigt att lära sig är att tyda intentionerna bakom det som de säger. Alla har sina specifika orsaker till att de har en åsikt om hur du lever ditt liv. I vissa fall kan kritik bero mer på rädsla för sin egen andel i sammanhanget än på att man faktiskt har den åsikt som man uttrycker. Kritik kan även spegla det missnöje man har över sin egen situation. Speciellt tydligt kan detta vara bland vänner och bekanta. Om det handlar om människor som inte känner dig behöver du knappast ens bry dig om åsikterna, om det inte är uppbyggande kritik.

4. Våga satsa, men var även realistisk

Livet är för kort för att jobba med det man hatar. Man behöver dock vara realistisk och inse att man tidvis i livet blir tvungen att ha tråkigt och jobba med sådant som inte kan klassas som ens drömyrke. Det kan vara en viktig lärdom för att kunna skörda frukterna senare. För att kunna uppskatta att kunna jobba med det man älskar behövs även erfarenhet av sådant man ”hatar” att syssla med.

5. Ha tålamod

En av de största bristvarorna i dagens samhälle är tålamod. Många har blivit uppväxta med att det som man jobbar med skall ge belöning genast. I de flesta fall fungerar det dock så, även i dagens samhälle, att det som är värt att kämpa för tar tid att uppnå.

6. Ha självtillit

Lita på att allt ordnar sig och att ditt slit förr eller senare belönas. Det finns många olika vägar till framgång och lika många sätt att nå framgång som det finns personligheter. Vi är alla unika och motiveras av olika saker. Det som har fungerat för andra fungerar kanske inte för dig på din resa mot dina målsättningar. Kanske främst för att vi alla har olika drivkrafter för det vi önskar uppnå i våra liv. Vi behöver därför alla utarbeta våra egna sätt att klara oss i vår omgivning och förlita oss på att detta räcker.

7. Ta lärdom av andra

Att man är unik innebär dock inte att man inte kan lära sig av andras livsöden. Att vara ödmjuk inför andras erfarenheter är viktigt eftersom det alltid kan finnas nyanser i synsätt och lärdomar att hämta från andra. Man skall ha åsikter, men aldrig bli fixerad vid sin egen syn på livet.

8. Lär dig lyssna

Oavsett om man känner att man vet bäst inom ett visst ämne finns det mycket att lära av andra. En av de konstformer som är mest underutnyttjade i dagens läge är troligen konsten att lyssna. De flesta gillar att höra sin egen röst och i många fall verkar det viktigare att hävda sig än att faktiskt lära sig nya saker. Detta är inte receptet på framgång.

9. Ha inte onödig respekt

Ha dock samtidigt i åtanke att tiderna förändras snabbare än någonsin förut och att de som endast står still och förlitar sig på det som fungerat tidigare hör till förlorarna. Ett öppet sinne för förändringarnas vindar är viktigare än någonsin att bära med sig. Den som förmår se utanför ramarna och inte låsa fast sig vid ”givna sanningar” om hur samhället ser ut, eller borde se ut, hör till de som är bäst utrustade att nå sina målsättningar.

10. Jobba hårt, men även smart

Det är mycket prat om uthållighetens och det hårda arbetets roll för att nå framgång. Det som man ofta glömmer i sammanhanget är vikten av att ha balans i livet. Därför bör man även se till att schemalägga träning och andra aktiviteter för sitt välbefinnande för att orka med sin vardag. Ta minst en dag i veckan när du inte tänker på jobb eller andra saker som måste skötas. Detta betalar sig ofta i form av bättre motivation och mera ork över en längre framtid.

11. Var dig själv

Sist men inte minst, var dig själv. Var engagerad, hänsynsfull, glad, passionerad och nyfiken. Dessa egenskaper kommer har aldrig blivit gammalmodiga och kommer heller aldrig att bli det. Om man trivs med det man gör och minns att ta hänsyn till även till sin omgivning kommer allt att lösa sig oavsett hur framtiden utvecklar sig.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *