Rolex Certified Pre-Owned: Rolex börjar sälja begagnat

rolex certified pre owned

Nyheten att Rolex lanserat ett koncept för begagnade Rolex – Rolex Certified Pre-Owned – har skapat mycket uppmärksamhet i klockvärlden. Konceptet innebär att auktoriserade Rolex-handlare nu kan sälja klockor som är certifierade som äkta av Rolex själva. Dessutom ger Rolex en tvåårig internationell garanti för klockan.

Rolex-klockor som genomgått certifieringen kommer märkas på två sätt. För det första kommer de få ett sigill med texten ”Certified Pre-Owned”. Den officiella certifieringen och garantin kommer dock genom ett separat garantikort som också följer med.

rolex certified pre-owned sigill
Klockor som genomgått Rolex Certified Pre-Owned kommer levereras med ett särskilt sigill. Foto: Rolex
Garantikort för certifierade klockor. Foto: Rolex

Rolex Certified Pre-Owned har redan lanserats hos Bucherer, en av Rolex äldsta och viktigaste partners. Klockorna kommer finnas tillgängliga i Bucherers 25 butiker i sex länder – Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Danmark och Storbritannien med start december 2022. Man kan också hitta urvalet hos Bucherer online. Därefter kommer konceptet rullas ut till fler återförsäljare våren 2023.

Detta är inte första gången ett klockmärke engagerar sig i begagnat-marknaden, men Rolex är en marknadsledare och lär stå för en stor del av begagnatmarknaden. Begagnade Rolex hör till de mest populära klockorna på auktioner. Frågan är hur Rolex Certified Pre-Owned kommer påverka de klockhandlare och privatpersoner som inte är auktoriserade, och i förlängningen hur priserna på begagnade klockor kommer skilja sig åt mellan certifierade och icke certifierade exemplar. Kommentarerna hos klocksamlarna på forum som Hodinkee är inte odelat positiva – många ser det som ett försök från Rolex att få kontroll över andrahandsmarknaden.

Samtidigt har Rolex länge dragits med stora problem med förfalskningar, och det här är ett smart sätt för Rolex att ta tag i problemet och förhoppningsvis öka andrahandsvärdet på sina klockor. För en intresserad spekulant löser Rolex certifiering ett stort problem med pålitligheten vid köpet. Garantin kan väl sägas vara en bonus, för helt ärligt är två år en kort tid i klockbranschen och det är tveksamt hur stort det verkliga värdet av garantin är. Seriösa klocksamlare ställer sig också frågan hur t.ex. reservdelar och icke-originaldelar kommer hanteras vid ett garantiärende.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *