Säg det med blommor – hur du uppvaktar din kärlek med blommor

hur man väljer blommor till sin kärlek

Det finns väl få saker här i världen som är mer förknippat med uppvaktning av den du håller kär än blommor. Många män känner dock en osäkerhet då det gäller att uppvakta någon med blommor. Hur vet man egentligen vad som är rätt i olika sammanhang?

Det finns en hel del med information när det gäller blommors språk när man planerar att ge rosor, men även här finns stora kunskapsbrister bland många män nuförtiden. Många känner en stor osäkerhet när de tar steget in i en blomaffär för att välja ut blommor till olika sammanhang.

Det behöver inte handla om romantik. Till julen är det också vanligt att med blommor visa sin uppskattning till de människor i ens omgivning som betyder speciellt mycket för oss. Det kan också handla om jobbkompisar eller familjebekanta.

Hur du uppvaktar kvinnor med blommor

Därför vänder vi oss idag till etiketthandboken Etikett och god ton för lite hjälp – till en tid då vett och etikett ännu var viktigt att kunna bland gemene man. Visste ni t.ex. att en herre inte kan skicka en ung dam annat än avklippta blommor och att endast goda kvinnliga vänner kan ge varandra krukväxter?

Sedan kan det också vara värt att minnas för alla kvinnliga läsare att en dam uppvaktar en herre med blommor främst om herremannen ifråga är skådespelare, sångare eller musiker. Då kan hon sända blommor som tecken på beundran.

Mer tips hittar ni utdraget nedan från ovan nämnda bok och kapitlet med ”blometikett”.

TIONDE KAPITLET

SÄG DET MED BLOMMOR

Från handboken Etikett och god ton-Praktisk handbok i sättet att uppföra sig. Utgiven av Husmodern år 1932.

Att ge blommor är den självfallna gesten när man vill visa någon en uppmärksamhet, anledningen må nu vara en bemärkelsedag eller att man blott vill uppvakta en dam, som man kanske inte ens känner eller som man haft trevligt med dagen förut, men sedan kanske inte återser på åratal.

Ja, endast väninnor kunna ge en dam blommor i kruka. även om man inte är presenterad för henne, kan man skicka blommor som bevis på sin beundran. Eller man kan sända dem anonymt. Blommor behöver inte uttrycka mer än den svalaste uppmärksamhet, men en bukett djupröda rosor kan också påminna den utvalda om, att han lever och andas blott för henne.

En herre kan visserligen också uppvakta en dam med annat än blommor, men blommor är alltid första steget att vinna hennes gunst.

En herre kan visserligen också uppvakta en dam med annat än blommor, men blommor är alltid första steget att vinna hennes gunst. Och om han möjligen kan befara, att hon ej gärna tar emot något annat, så är det åtminstone aldrig ohövligt att sända blommor.

Utom som uppvaktning skickar man blommor till nyvordna mödrar, konfirmander, studenter, nyförlovade, till sjuka, begravningar, till överordnade, till olika bemärkelsedagar, till personer som skola resa. Dessutom till dem, som man på något sätt kommit att stå i obligation till. Man har t. ex. lånat en svåråtkomlig bok — den återskickas åtföljd av en blomma, eller någon har gjort oss en tjänst — en blomma blir vårt tack. En herre är bjuden i en familj — och uppvaktar med blommor. Dock är det inte regel, att en herre behöver ha med

Till jubilaren är blomsterkorgen den givna blomstergivan från föreningar o. d.

Blommor till värdinnan, inte ens om det är första gången han är gäst. Att ge värdinnan blommor, antingen man har med dem själv eller skickat upp dem strax förut, är artigt men ej obligatoriskt. — Många, både damer och herrar, sända emellertid vid jul eller nyår blommor till nära vänner eller till familjer de gästat under året.

elegant fruktkorg som gåva
En elegant fruktkorg kan man ge ibland istället för blommor.

Däremot kan man säga, att det är obligatoriskt, att en herre, som besöker ett hem på en bemärkelsedag, medhar eller skickar blommor.

En dam kan visserligen sända en annan dam en flott bukett, men hon kan också, om hon ej har god råd, genom en enkel blomma visa sin vilja. Och hon kan ge sina vänner krukväxter, viss om att de prisa henne därför.

En herre kan inte skicka en ung dam annat än avklippta blommor.

En herre kan inte skicka en ung dam annat än avklippta blommor. Sunda förnuftet säger visserligen, att en krukväxt varar så mycket längre, men som sagt endast goda kvinnliga vänner kunna ge varandra krukväxter. Skall en herre ge en dam en krukväxt — och han kan ge en ej så ung dam det, en husmor t. ex., så måste krukväxten vara mycket vacker. Strängt taget blir en sådan växt därför dyrare än den bukett han annars kan uppvakta med.

Man kan då fråga, hur dyr skall den uppvaktandes blombukett vara? Det beror naturligtvis på ens förmögenhetsförhållanden.

blommor till kvinnan
Ett dussin rosor så mycket kan herre ge sitt hjärtas dam — men gärna flera.

När ett tyskt lån ordnades, uppvaktade Kreuger fru Stresemann med ett badkarsstort fång med orkidéer. Ni, min herre, kan sända er sköna en enda, men en vacker orkidé. Men det blir inte så billigt. Annars finns det ingen blomma, som en herre kan uppvakta med i enstaka exemplar.

Han kan inte skicka en ros, hur vacker den än är, det måste allt vara minst tre rosor. Däremot kan han sända två jättekrysantemer, men rosor och nejlikor äro alltid »finare» uppvaktningsblommor. Rosor är ju den traditionellauppvaktningsblomman till »henne», röda eller skära beroende på hur mycket han känner — eller vill visa! På vintern kan han också uppvakta med en kvist syrener eller körs-bärsblom eller liljekonvaljer med violer, ja, även med vackra tulpaner, t. o. m. så få som fyra å fem. Men alla dessa blommor äro »svalare» än rosor och nejlikor.

Har herrn god råd, kan han sända henne rätt så ståtliga buketter, men inte för vräkiga. Tolv, högst femton rosor eller nejlikor är maximum. Eller några utsökta orkidéer.

Följer man någon till tåget behövs ju ej så stor bukett, en knippa violer, en bukett liljekonvaljer, en utsökt ros, två nejlikor för den som ej har råd ge ut mer.

Ett dussin rosor så mycket kan herre ge sitt hjärtas dam — men gärna flera.

En herre, som vill till jul eller nyår sända ett tack till en familj, väljer ofta i stället för bukett en korg med tulpaner eller hyacinter.

En herre, som vill till jul eller nyår sända ett tack till en familj, väljer ofta i stället för bukett en korg med tulpaner eller hyacinter. — Sådana korgar, men med allsköns dyrbara blommor, är den typiska gåvan när korporationer uppvakta en jubilerande medlem. Man erinre sig blott alla blomsterkorgar man sett på jubilarfotografier!

Kan en dam uppvakta en herre med blommor? Ja, vanligen endast ifall herrn är skådespelare, sångare eller musiker — då kan hon sända blommor som tecken på sin beundran. Men dessutom kan hon ju ge en herre blommor vid konfirmation, studentexamen o. dyl.

Man kan skicka upp blommor eller taga med dem själv. Skickar man dem, medsändes ett visitkort — det är nödvändigt, såvida man ej vill förbli anonym. Uppvaktar man bara, behöver man inget skriva på kortet, är det åter en bemärkelsedag, skriver man t. ex.: »Med de hjärtligaste (vördsammaste) lyckönskningar.»

Tar man med blomman själv, hur framlämnas den då? Jo, antingen lämnas buketten med silkespapper till hembiträdet, som sätter den i en vas och sedan kommer in med den till värdinnan med upplysning om, vem givaren är. Eller också lämnar man hembiträdet papperet och tar själv med buketten in samt överlämnar den med en bugning till värdinnan, som strax därefter lämnar den till hembiträdet, som skall sätta den i vatten. När det är gjort skall blomman placeras i det rum, där givaren sitter, så att denne känner, att man uppskattat blomman.

Till sjuka sänder man gärna deras älsklingsblommor. Kan man ej få reda på vilka dessa äro, skickar man andra blommor, men aldrig starkt doftande och inte gärna vita, samt helst en litet uttänkt bukett. Den sjuka skall se er omtanke. Med buketten sändes, om man ej går upp med den själv, ett visitkort, på vilket man t. ex. skriver: »Med varm förhoppning om snar bättring.»

(Tärnbuketter och brudbuketter, se bröllop.) I stället för den traditionella buketten kan man ibland sända en vackert ordnad korg med utvald frukt, till exempel till sjuksköterskor som tack för god vakt, och då man ej kan ge en present.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *