Hitta motivationen efter semestern

De flesta av oss har snart förbrukat sommarsemestern och för många kan det kännas rätt tufft att ta sig tillbaka till arbetslivet. En av de största utmaningarna är att komma in i de rätta rutinerna igen. Många svänger nämligen på dygnet i samband med semestern och en återgång till vardagsrytmen kan därför kännas extra tuff.

Dessutom kan tanken på att det är nästan ett år tills nästa långa ledighet göra att många misströstar. Vad kan man då göra för att hitta tillbaka till vardagsrutinerna och finna motivationen till att ge sitt bästa i jobbet igen?

Något som jag märkt att hjälper mig mycket i dessa situationer är att försöka hitta nya målsättningar att sträva mot inför höstens utmaningar. Precis som årsskiftet erbjuder denna tidpunkt på året ett utmärkt tillfälle att rannsaka sig själv och se över sina styrkor och svagheter samt hur väl man lyckats med sina målsättningar hittills, både på kort och lång sikt.

Men framförallt är det ett utmärkt tillfälle att fräsch och pigg efter semestern se på tillvaron med nya ögon och se vad man kan förbättra hos sig själv. Då det gäller den personliga utvecklingen speciellt efter semestern är alltså att hitta de ”rätta” rutinerna samt förbättra dessa i nyckelposition.

Vad är då de ”rätta” rutinerna? Det tror jag att är personligt. Det finns med all säkerhet lika många rutiner som det finns personligheter och intresseområden.

Då det gäller rutiner är jag dock övertygad om att det lönar sig att vara strukturerad i sin livsstil, oavsett vilken dygnsrytm man har eller vilka aktiviteter man sedan fyller dygnets timmar med. Att hitta sunda rutiner som överensstämmer med ens målsättningar och förenklar vardagen är mycket viktigt för oss alla.

Inom ramen för dessa rutiner gäller det alltså att hitta sunda och bra vanor som gör det enklare att uppnå de målsättningar som man har. Där igen kan man säga att det finns beteendemönster och attribut som möjliggör framgång bättre än andra.

I dessa sammanhang har jag rätt ofta använt mig av inspirerande litteratur och de verktyg som finns där för få hjälp på vägen. Jag har redan tidigare skrivit om ämnet i inlägget Verktyg för din personliga utveckling, men det tål att upprepas. Framförallt vill jag gärna påminna om den litteratur som jag själv använt mig av åtskilliga gånger när jag planerat för mina egna målsättningar. Denna litteratur går oftast under den engelska benämningen ”Personal Efficiency”, alltså personlig effektivitet.

Jag är mycket intresserad av rutiner och vanans makt över oss människor och vad man själv kan göra för att förbättra dessa. Jag är nämligen övertygad om att man genom att vara medveten om de rutiner som styr ens vardag kan göra mycket för att förbättra dessa. Genom att planera sitt liv medvetandegör man både de handlingar som för en antingen närmare eller längre bort från målsättningarna.

En av de bästa böckerna enligt mig i ämnet är boken Personal Efficiency av James Samuel Knox från år 1920. Boken har således så pass många år på nacken att upphovsrätten upphört på boken. Men budskapet i denna och de flesta andra böcker i ämnet är inte desto mindre aktuellt för det, tvärtom var många av de böcker som skrevs under denna tidpunkt betydligt mer genomtänkta och utvecklande än de böcker som idag skrivs i ämnet. Nedan har jag sammanställt lite lärdomar från boken för att hitta motivation till att återvända till ett mer ordnat liv efter semesterns njutningar.

The great tragedy of life is the lack of a definite aim, an ultimate object, a genuine motive for living. A man fired by the passion of a great desire to achieve a worthy purpose, possesses magnetism, personality, leadership; he becomes the maximum man.           -James Samuel Knox

Det första steget i nästan all litteratur gällande personlig utveckling är att finna en målsättning i livet som ger en den motivation som behövs för att hitta en mening i vardagen och en vilja att utvecklas. Just personlig utveckling är något som kan hjälpa var och en av oss att hitta mening i det jobb man har för tillfället, även om det nuvarande jobbet inte motsvarar bilden av ens drömjobb. Att ha en plan som sträcker sig längre framåt i tiden kan hjälpa att hitta motivationen till att vilja utveckla vissa egenskaper som behövs i framtiden. I alla sammanhang och i alla jobb finns förutsättningar till självutveckling, oavsett hur tråkigt eller meningslöst det kan kännas för tillfället.

För att kunna ta nästa steg i sin personliga utveckling behöver man naturligtvis vara medveten om de personliga attribut som är eftersträvansvärda samt mindre eftersträvansvärda på vägen mot ens målsättning. I detta sammanhang har bland annat James Samuel Knox listat både positiva och negativa kvalitéer när det gäller attityder. Här några exempel från nämnda bok på dessa:

attitudes of mind

Ur boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

Detta endast som exempel. De flesta av oss vet nog vad som är bra och dåliga kvalitéer då det gäller personlig utveckling om man tänker till lite. Men det är just det som är problemet; alltför få av oss tar sig tiden att tänka till över den egna situationen och vad som behövs för att man skall nå sina målsättningar. Istället är det enklare att skylla sina tillkortakommanden på andra och deras brist på förståelse.

När man sedan går in för att utvärdera sig själv och sin situation kan man sedan med fördel använda sig av ett liknande självutvecklingsdiagram som nämnda författare gjort upp. Som jag ser det, är det inte så stor skillnad hur ett sådant diagram ser ut. Det viktigaste är att man tänker till och medvetandegör sina styrkor och svagheter, samt att man har ett system för följa upp sina framsteg och tillkortakommanden. Att man helt enkelt ser till att göra något åt sin situation.

PicsArt_1417598432030

Ur boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

 

The man who does not appreciate his own value does not realize the value of time. The estimate which a man places upon himself can easily be determined by the value he places upon time. -James Samuel Knox

En av de viktigaste delarna då det gäller personlig utveckling och de rutiner man har är tidsanvändningen. Vi har alla 24 timmar till förfogande under ett dygn och hur man använder sin tid avgör i slutändan resultatet. När man skapat en vana är det svårt att ändra på den. Precis som det gäller olika personers beteendemönster är tidsanvändningen något som lätt blir en vana. För den som är ärlig och talar sanning är det enkelt att fortsätta i samma spår. För den som stiger upp kl. 6.00 varje morgon är det också enkelt att fortsätta med detta. För den som hela tiden gör det till en vana att tänka, studera och utvärdera sig själv regelbundet är det också enkelt att fortsätta i samma spår.

Till en början kan det verka svårt att ändra på invanda mönster, men när man väl format en vana är det svårt att ändra på denna. Därför kan det vara en bra idé att genast påbörja processen med att forma positiva vanor.

Ett sätt att få ordning på sitt liv kan vara att göra upp ett cirkeldiagram över dygnets timmar för att åskådliggöra ens aktiviteter. Även här tar vi ett exempel från boken ”Personal Efficiency” över hur man kan lägga upp sitt dygn.

 

 

cirkeldiagram

Från boken ”Personal Efficiency” av James Samuel Knox.

Genom ett enkelt cirkeldiagram kan man alltså åskådliggöra sitt dygn och därigenom underlätta arbetet med att forma sitt ”idealdygn”. Den som försökt sig på något liknande vet dock hur svårt det är att i praktiken fullfölja uppgjorda planer. Men i motivationssyfte är det alltid bra att göra något för att strukturera sin dag. Utan plan är det nämligen ännu svårare att nå sina målsättningar för dagen.

Med detta som grund önskar jag er alla en bra höst med många intressanta utmaningar både i jobbet och privat!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *