Konsten att gå sin egen väg här i livet

När man tänker på det, hur många är det egentligen som har modet att gå sin egen väg här i livet? Modet att våga stå emot de åsikter som finns i samhället om hur man borde vara och hur man borde leva för att klassas som normal?

Vi är alla i hög grad påverkade av människor runtomkring oss, oavsett om vi vill erkänna det för andra eller inte. Många gånger kan det även vara svårt att erkänna det för sig själv. Man vill både inför andra och sig själv verka starkare än vad man egentligen är. Tänk igenom alla de vanor och rutiner som vi har dagligen. I hur hög grad påverkas vi egentligen av andras åsikter och det som vi tror att andra tycker om vårt beteende och våra planer inför framtiden?

Ofta fungerar vi människor så att vi söker efter bekräftelse i vår omgivning för hur vi är och för det som har för avsikt att göra. Särskilt tydligt blir det när vi står inför stora beslut i livet, som t.ex. investeringar, bostadsköp eller startande av ett företag. I dessa sammanhang kan andras stöd och åsikter vara av avgörande betydelse för om vi vågar ta steget eller inte.

Det är alltid bra att tänka igenom allt ordentligt innan man gör sina beslut. Det som alla bör vara medvetna om när de tar del av andras åsikter är att alla har sina egna orsaker till dessa. Ibland kan det handla om egna erfarenheter av misslyckanden. Ibland kan det bara vara så enkelt som att de själva är rädda för att ta risker och därför har en inbyggd misstro mot allt som är nytt och främmande för dem.

I många fall verkar det också som att människor har en stark tro påa att allt av värde redan är upptäckt och att det därför är lönlöst att ens försöka. I dessa fall inverkar med stor säkerhet också omgivningens förutfattade meningar gällande andra in. Speciellt då det gäller personer man känner vill man ogärna tro att denna har flera talanger än vad man är bekanta med. Det är ju så enkelt att generalisera och placera in människor i olika fack utifrån det man känner till om dessa personer.

Hur skall man då på bästa sätt tackla alla de faktorer i vår omgivning som kan påverka ens förmåga att ta egna förnuftiga beslut? Hur kan man bli en person som har förmågan att lita på sitt eget omdöme och bli en person som har modet att gå sin egen väg och följa sina drömmar här i livet?

Det låter alltid så enkelt när man i all inspirationslitteratur läser alla citat om vikten av att tro på sig själv. Det är självklart att detta är enda vägen om man vill nå någonstans, men man glömmer ofta att verkligheten är betydligt mer komplex än så. Medan alla i teorin är överens om sanningsenligheten i detta, så finns det i det verkliga livet mängder av människor som är snabba med att påpeka svårigheten att lyckas för just dig. Speciellt när personen själv inte är närvarande i diskussionen…

Ett bra sätt att tackla dessa frågor är att lära sig att tolka omgivningens intentioner om man verkligen är intresserad av att involvera andra och delge dem sina planer. Vem är på allvar intresserad av ens bästa? Vem vet egentligen vad man innerst inne bär på för önskningar i livet? Och framförallt vem har egentligen erfarenheten att uttala sig i frågan?

Ofta rådgör vi med helt fel personer. De man egentligen skall söka sig till är människor med samma nyfikenhet på livet och som lyckats inom de områden där man själv vill lyckas. Att omge sig med personer som endast söker efter fel och problem hos andra är inget att rekommendera. Detta gäller oavsett om det är ens egna idéer och planer som de kritiserar eller om det är andras. Man märker rätt snabbt om det är fel på inställningen hos dessa personer. I dessa sammanhang rekommenderas starkt att man söker sig en ny umgängeskrets eftersom man snabbt blir ett genomsnitt av de man umgås med.

Självklart skall man kritiskt granska sina egna idéer och försöka se på dessa så realistiskt som det bara är möjligt. Men ofta har storslagna drömmar en tendens att slå igenom om man verkligen brinner för dessa och ger dem tillräckligt med tid och omsorg. Det handlar om engagemang, självtillit och ett brinnande intresse för det man håller på med.

Som avslutning ännu ett tips då det handlar om att gå sin egen väg och att hantera andra åsikter. Har ni någonsin undrat över varför det oftast är de personer med minst kunskap och minst insyn i olika ärenden som verkar vara de mest kritiska?

När man tänker på det lite närmare är det kanske inte så märkligt. De personer som fyller sina liv med tillräckligt mycket intressanta aktiviteter och de personer som är fullt sysselsatta med att uppfylla sina egna drömmar har helt enkelt inte tid att kritisera andra människor. Dessutom är dessa personer fullt medvetna om hur mycket jobb det ligger bakom all framgång här i livet.

Nästa gång ni ser en framgångsrik person, gör det till en vana att istället för att fokusera på vad denna person är idag, fokusera på vad hen gjort för att komma dit. Vad har de gjort rätt för att lyckas? Vilka egenskaper har gjort att de lyckats? Hur har de förädlat dessa? Vad har de offrat under resans gång?

Och framförallt vilka tvivel och motgångar har de mött på under resan? Det är nämligen sättet på vilket vi hanterar dessa hinder som avgör graden av vår självtillit och hur framgångsrika vi i slutändan blir.

Nedan en inspirationsvideon som delvis behandlar ämnet. Speciellt talet från företaget Alibabas grundare Jack Ma från minut 5 och framåt är visdomar att ta med sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *