Trender inom modebranschen – Hur förändrar coronakrisen herrmodet?

hur coronakrisen påverkar modebranschen

Det är ingen svår gissning att den pågående coronakrisen kommer att ha en stor inverkan på det mesta som sker i världen. Det gäller även modebranschen och företagen i denna. Kommer det även att påverka herrmodet och dess trender? Det är något som vi går närmare in på i denna artikel.

Den som läser på om modehistoria har säkert hört om hur kjollängden påverkats av världsekonomin genom tiderna. Under den ekonomiska boomen på 1920- och 1960-talet var kjolarna korta, medan de under de ekonomiska kriserna på 1930- och 1940-talet blev längre.

Här hittar du allt det snyggaste inom mode för män 2021!

Hur påverkar krisen herrmodet?

Hur var det då med herrmodet? Har ekonomiska kriser även påverkat hur vi män klär oss genom tiderna? Självklart finns även talrika exempel på hur kristider utformat den manliga klädseln. Som vi kunnat konstatera tidigare har många av våra mest klassiska plagg kommit till under de största av kriser – under krigsåren.

Tillgång på material har också påverkat sättet som vi klär oss. Därigenom kunde man säga att vi både direkt och indirekt påverkats av de ekonomiska kriserna. Att direkt dra direkta paralleller mellan olika modetrender som silhuett på kostymer eller liknande är dock svårare.

hur coronakrisen påverkar herrmodet 1930-talet

Hur ser då läget ut just nu? Kommer vi på grund av rådande kris att få se stora förändringar i dagens trender och bland de modehus som erbjuder dessa?

Trender inom modebranschen 2020

När man går in för att analysera möjliga följder av en ekonomisk kris av den omfattning vi genomlever just nu är det rätt självklart att det kommer att ha stora följder för alla företag. Det handlar oavsett vilken nisch de olika modehusen inriktar sig på.

De företag som finns inom herrmodet år 2020 har utmanande tider – precis som alla företag runtom i världen just nu. Kanske än mer utmanande, eftersom kläder och accessoarer inte är det första människor tänker på att införskaffa om de har brist på pengar. Då är nödvändighetsvaror som mat i främsta prioritet.

Lyx- eller budgetmode, ingen skonas i en värld där allt håller stängt. Människor har heller inte samma behov av att köpa kläder när man befinner sig i en hemmamiljö. Därför blir försäljningen lidande även på nätet även om samtliga butiker numera även säljer sina kläder över nätet.

Mer inriktning på hållbart mode

Många kanske förleds att tro att en ekonomisk kris kommer att leda till att människor nu börjar köpa billigare kläder. Detta behöver dock inte vara fallet.

Redan innan coronaviruset började påverka våra konsumtionsmönster var många detaljhandelsföretag i kris. Det märktes inte minst hos fysiska butiker. Bara under fjolåret fanns mängder av artiklar ute som deklarerade butiksdöden som ett fenomen.

Samtidigt var det också klart att vi nu som konsumenter började tänka alltmer på miljön. Det gjorde att allt fler modehus tog in nya plagg i miljövänliga material.

Kvalitet blir mer avgörande

Även kvalitet har blivit viktigare hos konsumenten. Detta är något som varit rätt uppenbart i flera år, framförallt inom herrmodet. Här har gamla skräddartraditioner åter tagits till heders och traditionella detaljer från herrmodets gyllene årtionden har återigen börjat synas i kollektionerna.

Är inte detta då endast ett tecken på att konsumenten haft mer köpkraft under senare år? Konsumentens köpkraft har naturligtvis stor inverkan på köpbeteendet då det handlar om kläder. Ändå verkar det nu generellt sett finnas ett större intresse för gamla hantverkartraditioner och det är något som knappast kommer att ändra i och med en kris. Istället blir konsumenten troligen ännu mer medvetna om var de lägger sina pengar vid inköp av kläder.

Det skall vara plagg som håller, som motvikt till den slit-och-släng kultur vi genomlevt i flera årtionden.

Fortsatt inriktning på det traditionella

Det är såklart för tidigt att säga hur en utdragen ekonomisk kris kan komma att påverka de trender som vi ser. En gissning är dock att vi inte kommer att se alltför stora förändringar på grund av krisen.

De flesta modehus har under de senaste åren börjat gå tillbaka till första delen av 1900-talet för inspiration inom herrmodet. En bredare silhuett på kostymerna, tillsammans med klassiska detaljer på byxorna är tydligt och detta kommer sannolikt att fortsätta oavsett kris eller inte.

Experimentlustan hos modehus blir mindre eftersom kollektioner måste koncentreras. Inför kommande säsonger har vi sett att flera av världens största modeshower också inhiberats. Hur detta påverkar modescenen kan vi endast spekulera i.

hur coronakrisen påverkar modebranschen

Vilka företag finns kvar?

Det som också är uppenbart efter riktigt stora ekonomiska kriser är att spelplanen ändras inom många branscher. Många företag slås ut, medan de med stark kassa sannolikt är de som kommer att finnas kvar.

Det är småföretagen i tillväxtfasen som drabbas först. En annan kategori av utsatta företag är kedjor med stora administrativa kostnader, som är oflexibla vid snabba förändringar. Även bland dessa kommer vi att få se flera stora aktörer gå på knäna.

En blick i backspegeln – 1930-talets herrmode

Man brukar säga att historien inte upprepar sig, men att den rimmar. För att få en uppfattning om hur modet kommer att påverkas av krisen kunde vi kanske därför ta en titt på herrmodet påverkades av den förra större ekonomiska kris vi haft i världshistorien.

Vi kan dra paralleller till den stora depressionen under 1930-talet, som fick sin början i och med börskrascherna 1929. Efter denna kom många människors liv att påverkas på ett avgörande sätt. Det var samtidigt ett slut på all den dekadens som kännetecknade 1920-talets levnadssätt – även kallat det glada 1920-talet.

Paradoxalt nog är det 1930-talet som ofta ses som det gyllene årtiondet inom herrmodet trots alla utmaningar. Det var under detta årtionde som mycket av det som vi idag ser som kännetecknande för det klassiska herrmodet växte fram.

herrmode 2020

Då kom den strukturerade kavajen som tog fram de maskulina dragen, något som framförallt är kännetecknande för den brittiska skräddarkonsten. Då kom även de första versionerna av den ostrukturerade kavajen företrädda av mästaren Cesare Attolini.

Lustigt nog har detaljer från detta gyllene årtionde varit framträdande redan i flera år bland det herrmode vi ser idag. Nu ser vi byxor med frontveck och högre midja. Slag på byxbenen och pikén som påminner om de modeller vi såg under 1930-talet.

herrmodet 2020 mode för män

Om historien kan lära oss något, så är det att modehusen under krisår fokuserar sin verksamhet, samtidigt som de tvingas till att ta tänka mer kreativt och flexibelt.

Det behöver inte vara något negativt ur modesynpunkt. Självklart kommer krisen att få stora följder för många, inte minst aktörer inom herrmodet. Men kom ihåg – vi kommer att klara även denna kris.

Det kommer också herrmodet att göra, stiligare än någonsin!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *