Hur man investerar i guld och silver

investera i guld och silver

Det har knappast undgått någon som är intresserad av placeringsfrågor vilken spektakulär utveckling guld- och silverpriserna haft under detta år. Guldpriset har nu nått den högsta nivån någonsin i historien med ett pris på över 2000$. Hur skall du då tänka då du vill placera i guld och silver? Vilka är alternativen?

Inget av borde komma som någon överraskning för den är intresserad av världsekonomiska frågor. Redan ifjol vid denna tid skrev vi om guld och silver som investering och som vi mycket riktigt förutsåg har priset inom dessa tillgångsklasser haft mycket gynnsam utveckling.

Redan långt innan har vi också benämnt silverpriset som världens mest undervärderade tillgång. Detta är ännu idag gällande trots att silverpriset redan stigit med över 30% i år. Kom ihåg att silverpriset så sent som 2011 låg på 50$/ounce. I skrivande stund ligger priset på runt 28$.

Varför är läget så gynnsamt för guld och silver?

Varför är vi då så positivt inställda till ädelmetaller som guld och silver? Som vi tidigare nämnt finns det många bakomliggande orsaker till detta. Om vi skulle nämna alla skulle det säkert bli en hel bok skrivet i ämnet.

Pandemin har enbart påskyndat processen

Det handlar inte enbart om det faktum att vi lever i oroliga tider med pandemi och de världsekonomiska problem som detta medför. Problemen började långt innan dess och pandemin har enbart påskyndat processen.

Efter den senaste stora ekonomiska kraschen som inträffade för drygt 10 år sedan har vi aldrig sett till att normalisera ekonomin. Vi har fortsatt nollräntor och ekonomiska stimulanser har fortsatt i hopp om att få igång världens ekonomier igen.

Ett skydd mot inflation och värdebevarare

Kvantitativa lättnader och en oerhört lös penningpolitik är de främsta orsakerna till att du helt enkelt måste äga ädelmetaller i dagens läge. Med alla de pengar som skapas ur tomma intet i dagsläget lär det inte dröja speciellt länge innan de flesta av världens valutor blir lika värdelösa som pappren de är printade på.

Problemet för världens centralbanker är att allt fler människor nu också börjar inse detta. Som vi vet är en valuta inget mer värt än det förtroende människor har för den. Därför skall vi inte vara förvånade om vi får uppleva en präktig hyperinflation inom de närmaste åren. I dessa lägen finns få andra sätt att bevara värdet på sina tillgångar än genom investering i ädelmetaller som guld och silver.

Guld och silver är alltså det absolut bästa skyddet du kan ha mot en lös penningpolitik där värdet på världens valutor urholkas i en snabb takt.

Hur man placerar i guld och silver

köp fysiskt guld och silver investering

Det finns många olika sätt att placera i guld och silver om du vill dra nytta av den positiva utveckling som vi kan förvänta oss.

Köp fysiskt guld och silver

Det absolut bästa sättet är att köpa fysiskt guld och silver. Fördelen med detta är att du då vet det exakta värdet på dina innehav. Det är också det enda sättet att vara 100% säker på att du kommer att ha tillgång till ädelmetallerna när det stormar kring knutarna.

Enda nackdelen med att placera i guld och silver fysiskt är förvaringen och de risker som är förknippade med detta. Då det gäller fysiskt ”placeringssilver” tillkommer också mervärdesskatt på inköpet eftersom det är klassat som en industrimetall.

Guld- och silversmycken

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att köpa guld- och silversmycken i placeringssyfte än idag. Detta trots att priserna nu är högre än någonsin även på dessa.

Nackdelen med att köpa guld- och silversmycken är att det alltid tillkommer en designpremie beroende på tillverkare och smycke. Värdet på denna premier är dock relativt lätt att få fram när du kollar upp guldhalten och vikten på smycket. I de allra flesta fall ligger guldhalten på 18k på guldsmycken av bra kvalitet.

1 karat innebär att guldmängden vikt är 1/24 av den totala vikten. Det innebär alltså att ett guldsmycke med 18k har 75% av den totala vikten i rent guld. Det kan jämföras med rent investeringsguld i t.ex. guldtackor som anges som 24 karat.

Aktier i guldfonder

En annan möjlighet är att köpa in sig i en ETF som SPDR som exakt följer utvecklingen i guldpriset och dessutom måste ha en viss mängd fysiskt guld som uppbackning.

Det har dock visat sig relativt svårt att fastställa hur det verkligen ligger till med ägandet av det fysiska guldet hos dessa fonder. Fonderna har inget eget guld i några valv och har fortsättningsvis endast pappersguld som uppbackning. Något som kan leda till leveransproblem om det skulle visa sig att mängder av människor önskade leverans av det guld samtidigt.

Detta är ett relativt odramatiskt sätt att placera i ädelmetaller. Men det gäller att komma ihåg att du inte äger något guld eller silver personligen när du väljer att investera i dessa fonder.

Till det kommer också valutarisken samt risken att placera i det företag som ligger bakom fonden.

Aktier i företag som utvinner ädelmetaller

köp aktier i företag som utvinner guld och silver

Det finns många företag som utvinner guld och silver. Historiskt sett har det varit en oerhört bra strategi att placera i detta företag när guld- och silverpriserna stigit. Vanligen brukar nämligen aktiepriset röra sig med en hävstånd på x3 och därför kan det ge snabba vinster.

De flesta av de företag som finns i branschen är listade på den kanadensiska eller amerikanska börsen. Därför innebär det också en viss valutarisk att placera i dessa.

Det finns heller aldrig någon garanti för att du kommer att förtjäna storkovan hos ett enskilt företag inom branschen. Framgången hos ett företag är här till stor del också beroende på om de faktiskt gör några fyndigheter. Det är ju också därför ädelmetallerna är så mycket värda. De är ”precious”, alltså sällsynta och svåra att utvinna.

Fördelen med att placera i enskilda företag som utvinner ädelmetaller just nu är att oljepriset är lågt, vilket ytterligare ger marginaler i utvinningen. I kombination med stigande priser på guld och silver är det rena guldgruvan för företag inom sektorn.

Indexfonder för guld- och silverföretag

Om du inte känner att du har förmågan eller tiden att välja ut enstaka företag inom branschen finns också ETF:s som GDX eller GDXJ, som innehåller de största företagen inom branschen inom guldsektorn.

GDX innehåller de största och mest etablerade företagen, medan GDXJ är så kallade Juniors som i många fall ännu endast befinner sig i exploateringsstadiet.

Motsvarande fonder för företag inom silverutvinning är SIL och SILJ. Det som kan vara värt att komma ihåg när du placerar i någon av nämnda ETF:s är att de är starkt viktade på de största bolagen i branschen. Det gör att du inte nödvändigtvis har så stor spridning som du tror du har genom att placera i dessa.

Fonder med hävstång

Om du gillar att ta risker finns även motsvarande ETF:s med hävstång i form av NUGT och JNUG. Dessa följer utvecklingen på GDX och GDXJ, men med en hävstång på x2. Det kan ge spektakulära vinster snabbt, men vid nedgång kan det också snabbt radera ut dina satsade pengar.

Hävstångsprodukter för guld och silver

Nuförtiden finns så kallade certifikat inom de flesta råmaterial och ädelmetaller. Om du tror på en gynnsam utveckling på kort tid för guld eller silver hittar du olika storlekar på hävstänger. Inom guld finns BULL Guld x5 som ger en hävstång ända upp till fem gånger guldpriset. Det finns t.o.m. hävstång ända upp till x15 för den som är redo att ta risken.

Samma gäller silver där du kan också kan hitta certifikat på ända upp till x10 på silverpriset. Vi skulle dock inte rekommendera så höga hävstänger på silverpriset med tanke på att det inte är ovanligt att det kan röra sig +-10 dagligen. I värsta fall kan du alltså då förlora hela insatsen på samma dag om det rör sig i fel riktning. Bull x5 räcker mycket väl när du använder hävstång mot silverpriset.

Då det gäller hävstångsprodukter av denna typ går det såklart också att satsa på BEAR-certifikat. Det innebär då att du gör vinter på nedgångar i priserna.

Sammanfattning – Satsa smart och diversifiera

Det har aldrig funnits ett bättre läge att diversifiera portföljen placera i guld och silver. Många tror att loppet nu är kört i och med den spektakulära uppgång vi sett i guld och silver redan i år.

Det mesta tyder dock på att detta endast är början. Det finns inga andra möjligheter för världens centralbanker än att fortsätta den expansiva penningpolitiken. I kombination med oroligheterna ute i världen är detta en explosiv cocktail som har gett de perfekta förutsättningarna för ädelmetallerna.

Bli inte förvånade om vi i augusti 2021 sammanfattar läget med ett silverpris på ett tresiffrigt belopp och ett guldpris på över 3000$. Egentligen är dock priset i förhållande till dollar rätt oväsentligt i sammanhanget. Redan långt innan priset låg på 2000$ hade det slagit rekord i alla övriga valutor i världen.

Det är också osäkert om man alls borde mäta värdet på varken guld eller silver i valutor överhuvudtaget.

Alla borde på allvar fundera över sin situation se till att diversifiera sina innehav genom att placera i guld och silver. Allt handlar inte om värdeökning. Mycket tyder på att det i framtiden också handlar mycket om förmågan om att behålla värdet på det man har.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *