En guide i 7 steg: Vad du kan lära dig av äldre tiders gentlemän

vad du kan lära dig av äldre tiders gentlemän

Det är inte endast inom modebranschen den nu pågående krisen kommer att påverka oss människor. Den kommer med säkerhet också att göra så att vi människor stannar upp i vardagen och börjar reflektera över vad som verkligen betyder något här i livet.

I denna artikel går vi närmare in på hur den kan tänkas påverka oss människor då det gäller hur vi behandlar varandra.

Hur vett och etikett förändrats genom åren

Under årens lopp har vi publicerat en mängd olika artiklar från äldre etikettböcker här på Gentlemannaguiden. Som vi ofta kunnat konstatera var vett och etikett något som var betydligt viktigare hos oss människor tidigare.

Här är några exempel på detta från tidigare artiklar:

Det som anmärkningsvärt är hur omfattande avsnitten med både samtals- och hälsningsetikett var. Med andra ord lade man stor omsorg vid hur vi människor interagerade med varandra i äldre tiders etikettlitteratur.

Respekt var nyckelordet i de flesta sammanhang. Ofta även förknippat med rang, där det var viktigt att veta sin plats i samhället. Det kan väl sägas vara en positiv utveckling sedan 1900-talets första hälft. Numera beräknas inte människovärdet i samma utsträckning utifrån titlar och vilken samhällsklass vi anses tillhöra… även om det kan finnas invändningar även på denna punkt.

Nu är det väl ändå få som tänker desto mer på hur man går tillsammans med en aktad person.

Det är svårt att veta varför etikettreglerna fått en sådan undanskymd roll i dagens samhälle. Kanske det delvis har att göra med att vi numera har en sådan enorm mängd av distraktioner och nöjen bland oss.

Istället verkar många numera vara fullt sysselsatta med att hävda sig själva och sina åsikter. Det verkar som att det viktigaste är att ha rätt snarare än att se till att lära sig från andra människor. Något som naturligtvis är galet eftersom vi alla vet att det bästa sättet att lära sig är att släppa sin personliga stolthet och ta del av andras visdomar.

Allt börjar dock från det beteende du uppvisar i umgänget med andra människor… och här har etikettreglerna en viktig funktion att fylla.

Vad vi kan lära av tidiga generationer av gentlemän

Vi hör ofta människor klaga över att nutidens unga saknar saknar respekt för de äldre. Men detsamma gäller även omvänt. Äldre verkar också ha svårt att respektera yngre människors rätt till sin åsikt i t.ex. miljöfrågor.

Denna motsättning mellan generationerna gynnar inte någon. Det som alla borde tänka på i en större utsträckning är att alltid försöka hålla diskussionen saklig och aldrig komma med personliga påhopp.

På det sättet kan vi säkert med fog sägas att att det finns en del att lära av hur vi tidigare behandlade varandra i samhället.

Här har vi några punkter samlat några saker att tänka på utifrån boken  What is meant by the term gentleman? Who is a gentleman? från år 1866. Märk väl att det i dessa sammanhang inte fokuseras på det som man i vanliga fall tänker på angående begreppet gentleman – nämligen beteendet gentemot kvinnor. Det handlar minst lika mycket om att ge akt på sitt beteende gentemot alla i sin omgivning.

1. Var måttlig och anspråkslös

Vid alla tillfällen och i allt han åtar sig är han måttlig och anspråkslös. Det gäller när han äter och dricker, samt i alla former av nöjen. När det gäller språket gäller även samma regler och till och med i hur han tänker gäller måttlighet och återhållsamhet. Hans språk är rent och han låter inte obscena ord lämna sina läppar utan eftertanke.

2. Håll dig ren

Han undviker excesser av alla sorter och det återspeglas även när det gäller personlig hygien. Renhet är en dygd och han är mån om att även hans yttre avspeglar hans inre renhet. Hy, naglar, tänder, hår och till med boendet hålls därför rena och i ordning.

3. Var osjälvisk

Han sätter aldrig sig själv i första hand. Han tar inte den bästa platsen eller det bästa av någonting framför någon annan, där artigheten antyder att han borde göra det på ett annat sätt. Även i folksamlingar uppvisar han en hänsyn till andra genom att uppta så lite plats som möjligt.

4. Var tålmodig

En gentleman har lång stubin. Han vet hur ofta ord och beteende kan leda till missuppfattningar. Han vet att han ibland medvetet måste låtsas ignorera det han hör eftersom vissa beteenden och ord inte är värda att ge ett gensvar på.

5. Dra inte snabba slutsatser – lita på andra

Han drar aldrig snabba slutsatser utifrån vad han hör eller ser, utan är medveten om att en misstänksam och cynisk inställning till medmänniskor är hans största fiende.

Detta eftersom det tar fram det sämsta hos en själv och hos andra. Tillit är svår att uppnå och ytterst lätt att förstöra. Endast genom att vara konsekvent och god i sina avsikter kan man uppnå sann tillit hos medmänniskor.

7. Respektera andra i din omgivning

En gentleman försöker att anpassa sitt språk och sitt beteende enligt den omgivning han befinner sig i och försöker aldrig bevisa sin förträfflighet inför andra. Istället lägger han stor vikt vid att lyssna och förstå sin omgivning och lära sig av andra människor.

8. Andras välmående skall vara i fokus

En gentleman försöker kort och gott att få andra att må bättre genom sitt beteende och sina ord.

Hur kan situationen förbättras?

För att återknyta till det som vi nämnde överst i inlägget, så finns goda förhoppningar att vi i och med den pågående krisen nu omvärderar vårt beteende i olika sammanhang.

Vi kan endast hoppas att vi nu får en större respekt för varandra och ser till att ge akt på vårt beteende i olika sammanhang. Tänk efter några gånger innan du besvarar personliga påhopp med samma mynt. Kom ihåg att det faktum att människor känner sig tvingade att behandla andra illa i de flesta fall endast har att göra med deras egna situation. De är helt enkelt inte nöjda med sig själva och tar ut det över andra.

Fråga dig istället vad du kan göra för att få dessa människor att må bättre. Ta det inte personligt, utan flytta fokuset från dig själv och försök att förstå andra människor.

När du lever i harmoni med dig själv och gör ett försök att även förstå andra, så kommer du att märka att allt blir betydligt enklare. Du släpper genast taget om de aggressioner du eventuellt bär på inombords och kan se allt betydligt klarare.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *