Råd för att bli mer självsäker

Blyghet och tvivel på ens egna förmåga är något som alla lider av då och då. Medan en viss grad av blyghet är helt normalt, kan det för vissa utgöra ett allvarligt hinder från att förverkliga sig själva på ett sätt som man önskar. I värsta fall kan detta leda till att man har svårt att skaffa vänner, möta kärleken, avancera i karriären eller annars nå de målsättningar man har i livet.

Ett av problemen med blyghet och brist på självförtroende är att många som lider av detta ofta tror att det är ett problem som endast en minoritet av människorna upplever. Man förstorar problemen och tror att det är något fundamentalt fel med ens egen personlighet. Ofta leder dessutom de problem som man tänker för mycket på ofta till en ond cirkel. I värsta fall undviker man sedan att utsätta sig för situationer där man känner sig obekväm, något som sedan endast förvärrar situationen.

Verkligheten är alltså att de flesta upplever blyghet och en osäkerhet då och då i livet. Detta gäller även offentliga personer. Det som särskiljer oss är att vissa har lärt sig att hantera dessa känslor med framgång. Om de kan göra det är det möjligt också för dig. Genom att förstå att blyghet är vanligt och helt normalt finns förutsättningar att övervinna denna.

Nästan allt som har med den personliga utvecklingen att göra, allt från den fysiska hälsan till sociala färdigheter, har sin grund i förmågan att bortse från omedelbara rädslan och känslan av obehag till förmån för den långsiktiga belöningen. Det gäller helt enkelt att utsätta sig för obehagliga och obekväma situationer om man inte vill att blygheten skall innebära ett hinder för ens personliga utveckling.

Det kanske låter enklare sagt än gjort. Därför har vi här sammanställt några tankeverktyg för att hjälpa en på vägen.

Alla är lika ”lost” som dig

Vissa ger intrycket av att de är självsäkra och vet vart de är på väg i livet… och visst finns det de som har klara karriärplaner och ett till synes orubbat självförtroende. Faktum är dock att de flesta av oss bär på en osäkerhet inför framtiden och vad den innebär för just oss. Skillnaden är bara att vissa lärt sig hantera dessa skillnader på ett bättre sätt än andra. Ett sätt att göra det på är att vara så upptagen med sina målsättningar att man inte hinner fundera på att vara rädd inför nya utmaningar.

Har du någonsin sysslat med något som du på riktigt brinner för? Du har du kanske också märkt att tröskeln är betydligt lägre inför att ta kontakt med nya människor och få saker och ting gjorda, utan att fundera på om du vågar eller inte.

Det är inte frågan om överlevnad

Trots att många av de fysiska symptomen påminner om de som våra jagande stenåldersförfäder hade vid jakt och andra uppgifter som tjänade till att hålla en levande, är det som man upplever trots allt inte kopplat till överlevnad. Man kommer troligen inte att dö av de följder som blygheten orsakar. Vad är det värsta som kan hända? Man kan göra bort sig, men det är också ett sätt att lära sig nya saker om man tar det på rätt sätt.

En chans att lära sig nya saker

Om man får in attityden att ta varje misslyckande som ett sätt att lära sig nya saker kommer man att börja våga ta tag i saker på ett helt annat sätt. Det gäller inom alla områden i livet, men speciellt för den osäkra och blyga personer är denna attityd guld värd. Det gäller dock att aktivt jobba med dessa saker och följa upp framstegen. Annars kommer snart ens osäkra sida att ta överhanden i ens dagliga vardagssysslor.

Sluta tänk på dig själv. Andra gör det inte.

Hur ofta tänker du på andras blyghet och deras brist på självsäkerhet? Just det. Människor har fullt upp med sig själva och sina egna tankar och sina egna problem. Troligen tänker de inte alls på dig och dina problem. Det är något som de flesta kommer att märka när man blir äldre. Då kommer man endast att vara glad om någon frågar hur du mår och hur du känner inför vissa situationer.

Generositet underlättar

Att flytta bort fokuset från sig själv och istället tänka på andra människors behov är ett enkelt sätt att bli mindre ängslig inför nya utmaningar. I sociala sammanhang är det som man kallar samtalsgenerositet ett lätt sätt att komma in i nya sammanhang. Korta frågor för att visa att bryr sig och är intresserad av andra gör att man enkelt kommer in i nya situationer och gör dessutom att man själv mår bättre. Man glömmer helt enkelt sina egna problem med blyghet och osäkerhet.

Alla har en bakgrund som format oss som människor

Vi har alla en unik bakgrund som gjort oss till de människor vi är idag. Vi bildar oss oftast en uppfattning om andra människor baserat på dessa erfarenheter. För att återknyta till den första punkten så gäller det inte förstora sina problem med att tro att man är unik i sin ängslighet. Det gäller att försöka förstå bakgrunden till varför man upplever saker och ting som man gör. Många skyller på generna för sin osäkerhet och blyghet. Oftare har det dock att göra med de upplevelser som finns knutna till vissa händelser som gör att vi känner som vi gör inför vissa saker.

Var ärlig mot dig själv och framförallt – var dig själv

Ju äldre man blir, desto mer kommer man att märka att livet inte handlar om att behaga andra. Det är okej att vara annorlunda. Faktum är att det är de som går sin egen väg och inte följer strömmen som har störst chanser här i livet att nå sina målsättningar och bli lyckliga. Detta är kanske svårt att förstå när man är ung och lättpåverkad av sin omgivning. När man blir äldre kommer man dock att märka att det är en rikedom att det finns olika och unika personligheter.

Du måste inte gillas av alla 

Det är klart att vi alla strävar till att bli omtyckta, men faktum är att detta är omöjligt. Precis som när det gäller att välja partner finns det helt enkelt en kemi som fungerar bättre med vissa personer än med andra. Det gäller att acceptera detta faktum och ta det för vad det är, dvs. inte alltför personligt.

Lev inte för att få godkännande av andra

Alla har sina egna uppfattningar om hur man vill att världen skall se ut. Vissa är också väldigt bra på försöka övertyga andra om vad de borde tycka i olika sammanhang. Om man lär sig att man har rätten att ha sin egen åsikt och inte lever efter att få andras godkännande i allt man gör, kommer man att ha helt andra förutsättningar att våga ge sig ut i olika sammanhang. I många sammanhang kan det därför vara bra att lära sig att förlita sig på sin egen magkänsla och vad man gillar att göra, utan att låta andra fördomar styra. Man kan berätta om sina planer och sitt liv, men man bör alltid komma ihåg att det endast är man själv som vet vad man känner i olika sammanhang.

Framgång är vad du själv säger att det är

Ett problem som många har i dagens samhälle är att de lägger likhetstecken mellan pengar och framgång. Även olika mediers bevakning av ens aktiviteter ses ofta som ett mått på framgång. Kom dock ihåg att framgång alltid är subjektivt. Det viktigaste är alltid vad man själv vill uppnå och hur lycklig man är med det man gör i sitt liv. Man behöver inte ge sig ut i de situationer som känns obekväma bara för att omgivningen anser att man är framgångsrik om man lyckas inom ett visst yrkesområde. Man har alltid ett val. Kom ihåg det!

Acceptera dina brister

I många sammanhang kan det även hjälpa om man accepterar de brister man har och inte försöker dölja dessa genom att följa ett rollspel genom livet. Vi är som sagt olika och istället för att fokusera på sina svagare sidor gäller det att fokusera på sina styrkor. Även om alla kan bli modigare, så behöver inte försiktighet och blyghet vara en belastning om man kan hantera denna på ett bra sätt. Istället kan förmågan att känna empati och lyssna vara bättre förädlat hos dig än hos många andra. Dessutom upplevs lugna personer som mer tillförlitlig än de som har åsikter om allt och alla.

För den introverta som behöver ytterligare lite bekräftelse kan jag rekommendera böckerna Introvert: den tysta revolutionen av Linus Jonkman och Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hör och syns av Susan Cain.

Kom ut ur din bekvämlighetszon

Trots att man skall acceptera sina brister finns det för de flesta av oss möjligheter att utveckla de flesta av våra personlighetsdrag under en livstid. Nyckeln till detta ligger i att komma ut ur sin bekvämlighetszon och våga pröva på nya saker. Det gäller att planera och se det som ett sätt att utvecklas på längre sikt. Det mesta handlar om hur man hanterar misslyckanden – ännu en övning bland många andra på vägen mot målsättningen eller något att gräva ner sig för.

Det enda man kan kontrollera är sig själv

Slutligen, det enda man kan kontrollera är sig själv och ens egna förhållningssätt till olika situationer. Genom att acceptera att man själv är ansvarig för sina beslut och sin väg genom livet är mycket vunnet. Man kan inte styra andras uppfattning om en själv till 100 %, men man kan styra sina egna tankar över hur allvarligt man tar på andras reaktioner. Se det för vad det är. Världen går inte under även om inte alla gillar dig. Det kommer alltid att komma nya personer som accepterar och gillar dig som person.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *