14 tips för att bli mer självsäker

tips för att bli mer självsäker

Blyghet och tvivel på ens egna förmåga är något som alla lider av då och då. Medan en viss grad av blyghet är helt normalt, kan det för vissa utgöra ett stort hinder från att förverkliga sig själva på ett sätt som man själv önskar.

I värsta fall kan detta leda till att vi har svårt att skaffa vänner, möta kärleken, avancera i karriären eller annars nå de målsättningar vi har i livet.

Brist på självförtroende vanligare än man tror

Ett av problemen med blyghet och brist på självförtroende är att många som lider av detta ofta tror att det är ett problem som endast en minoritet av människor upplever.

Vi förstorar problemen och tror att det är något fundamentalt fel med vår egen personlighet. Ofta leder dessutom de problem som vi tänker för mycket på ofta till en ond cirkel. I värsta fall undviker vi sedan att utsätta oss för situationer där vi känner oss obekväma, något som sedan endast förvärrar situationen.

Verkligheten är alltså att de flesta upplever blyghet och en osäkerhet då och då i livet. Detta gäller även offentliga personer. Det som särskiljer oss är att vissa har lärt sig att hantera dessa känslor med framgång. Om de kan göra det är det möjligt också för dig. Genom att förstå att blyghet är vanligt och helt normalt finns förutsättningar att övervinna denna.

Tips för att bli mer självsäker

Nästan allt som har med den personliga utvecklingen att göra, allt från den fysiska hälsan till sociala färdigheter går att utveckla och förbättra. Det handlar om att försöka bortse från omedelbara rädslan och känslan av obehag till förmån för den långsiktiga belöningen.

Det gäller helt enkelt att vi utsätter oss för obehagliga och obekväma situationer om vi inte vill att blygheten skall innebära ett hinder för den personliga utveckling.

Det kanske låter enklare sagt än gjort. Därför har vi här sammanställt några tankeverktyg för att hjälpa dig på vägen.

1. De flesta är osäkra

Vissa ger intrycket av att de är självsäkra och vet vart de är på väg i livet… och visst finns det de som har klara karriärplaner och ett till synes orubbat självförtroende.

Faktum är dock att de flesta av oss bär på en osäkerhet inför framtiden och vad den innebär för just oss. Skillnaden är bara att vissa lärt sig hantera dessa olikheter på ett bättre sätt än andra.

Ett sätt att göra det på är att vara så upptagen med dina målsättningar att du inte hinner fundera på att vara rädd inför nya utmaningar.

Har du någonsin sysselsatt dig med något som du brinner för? Du har du kanske också märkt att tröskeln är betydligt lägre att ta kontakt med nya människor och få saker och ting gjorda – utan att fundera på om du vågar eller inte.

Läs mer om tidlösa framgångsrecept och hur du når dina målsättningar i livet här.

2. Det är inte frågan om överlevnad

Trots att många av de fysiska symptomen påminner om de som våra jagande stenåldersförfäder hade vid jakt och andra uppgifter som tjänade till att hålla en levande, är det som du känner upplever trots allt inte kopplat till överlevnad.

Vi kommer troligen inte att dö av det som blygheten orsakar. Vad är det värsta som kan hända? Du kanske gör bort dig, men även det kan vara ett sätt att lära sig nya saker om du tar det på rätt sätt.

3. En chans att lära sig nya saker

Om du får in attityden att ta varje misslyckande som ett sätt att lära dig nya saker kommer du att börja våga ta tag i saker på ett helt annat sätt. Det gäller inom alla områden i livet, men speciellt för den osäkra och blyga personer är denna attityd guld värd.

Det gäller dock att du aktivt jobbar med dig själv och följer upp framstegen. Annars kommer snart din osäkra sida att ta överhanden i dina dagliga vardagssysslor.

5. Sluta tänk på dina brister

Hur ofta tänker du på andras blyghet och deras brist på självsäkerhet? Just det. Människor har fullt upp med sig själva, sina egna tankar och sina egna problem.

Troligen tänker de inte alls på dig och dina problem. Det är något som de flesta märker när de blir äldre. Då kommer du endast att vara glad om någon frågar hur du mår och hur du känner inför vissa situationer.

6. Generositet underlättar

Att flytta bort fokuset från dig själv och istället tänka på andra människors behov är ett enkelt sätt att bli mindre ängslig inför nya utmaningar. I sociala sammanhang är det som man kallar samtalsgenerositet ett lätt sätt att komma in i nya sammanhang.

Korta frågor för att visa att du bryr dig och är intresserad av andra gör att du enkelt kommer in i nya situationer. Dessutom kommer du själv att må betydligt bättre. Du glömmer helt enkelt dina egna problem med blyghet och osäkerhet.

7. Vi har alla har en bakgrund som format oss

Vi har alla en unik bakgrund som gjort oss till de människor vi är idag. Vi bildar oss oftast en uppfattning om andra människor baserat på dessa erfarenheter.

För att återknyta till den första punkten så gäller det att inte förstora problemen och tro att du är unik i din ängslighet. Det gäller att försöka förstå bakgrunden till varför du upplever saker och ting som du gör. Många skyller på generna för osäkerhet och blyghet. Ofta är det dock de upplevelser knutna till vissa händelser som gör att vi känner som vi gör inför vissa saker.

8. Var dig själv

Ju äldre du blir, desto mer kommer du att märka att livet inte handlar om att behaga andra. Det är ok att vara annorlunda. Faktum är att det är de som går sin egen väg och inte följer strömmen som har störst chanser här i livet att nå sina målsättningar och bli lyckliga.

Detta är kanske svårt att förstå när du är ung och lättpåverkad av din omgivning. När du blir äldre kommer du dock att märka att det är en rikedom att det finns olika och unika personligheter.

9. Du behöver inte gillas av alla 

Vi strävar alla till att bli omtyckta, men faktum är att detta inte är möjligt. Precis som när det gäller att välja partner finns det något som kallas personkemi. Det gör att du helt enkelt fungerar bättre med vissa personer än med andra.

Det gäller att acceptera detta faktum och ta det för vad det är, dvs. inte alltför personligt.

10. Lev inte för att få godkännande av andra

Alla har vi våra egna uppfattningar om hur vi vill att världen skall se ut. Vissa är också väldigt bra på försöka övertyga andra om vad de borde tycka i olika sammanhang.

Lär dig att du har rätt till din egen åsikt och inte behöver andras godkännande i allt man gör. Då kommer du att ha helt andra förutsättningar att våga ge dig ut i olika sammanhang.

Lär dig att förlita dig på din egen magkänsla, utan att låta andras åsikter styra. Du kan berätta om dina planer för ditt liv, men du bör alltid komma ihåg att det endast är du själv som vet vad du känner i olika sammanhang.

11. Framgång är subjektivt

Ett problem med dagens samhälle är att många lägger likhetstecken mellan pengar och framgång. Även mediabevakning ses ofta som ett mått på framgång. Att vara kändis ses ofta som eftersträvansvärt.

Kom dock ihåg att framgång alltid är subjektivt. Det viktigaste är alltid vad du själv vill uppnå och hur lycklig du är med ditt liv.

12. Acceptera dina brister

Det kan även hjälpa om du accepterar de brister du har och inte försöker dölja dessa genom att köra ett rollspel genom livet. Vi är som sagt olika och istället för att fokusera på dina svagare sidor gäller det att fokusera på dina styrkor.

Även om alla kan bli modigare, så behöver inte försiktighet och blyghet vara en belastning om du kan hantera det på ett bra sätt. Istället kan förmågan att känna empati och lyssna vara bättre förädlat hos dig än hos många andra.

Dessutom upplevs lugna personer som mer tillförlitliga än de som har åsikter om allt och alla.

För den introverta som behöver ytterligare lite bekräftelse kan vi rekommendera böckerna Introvert: den tysta revolutionen av Linus Jonkman och Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hör och syns av Susan Cain.

13. Kom ut ur din bekvämlighetszon

Trots att vi skall acceptera våra brister finns det för de flesta av oss möjligheter att utveckla de flesta av våra personlighetsdrag. Nyckeln till detta ligger i att komma ut ur sin bekvämlighetszon och våga pröva på nya saker.

Det gäller att planera och se det som ett sätt att utvecklas på längre sikt. Det mesta handlar om hur du hanterar misslyckanden. Om du har förmågan att lära av misslyckanden har du kommit långt i livet.

14. Det enda du kan kontrollera är dig själv

Slutligen, det enda du kan kontrollera är dig själv och hur du förhåller dig till olika situationer. Genom att acceptera att du själv är ansvarig för dina beslut och din väg genom livet är mycket vunnet.

Du kan inte styra andras uppfattning om dig alla delar, men du påverka dina egna tankar. Se det för vad det är. Världen går inte under även om inte alla gillar dig.

Det kommer alltid att komma nya personer i ditt liv som både kommer att acceptera och gilla dig som person!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *